Llapis

El nou model de formació contínua estableix que totes les empreses disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que pot fer-se efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social. Aquest crèdit és anual. Això vol dir que si l’empresa no l’empra, el perd perquè no és acumulable per a anys successius.

Com funciona?

Cada any les empreses ingressen sota el concepte de quota de formació professional el 0,7% de la base reguladora dels seus treballadors, aquest import s’acumula i es pot usar l’any següent per dur a terme accions formatives.

No totes les empreses podran usar el 100% d’aquest crèdit, el percentatge bonificable dependrà del tamany de l’empresa tal i com s’indica la relació següent:

La quantitat bonificada es fa efectiva mitjançant descomptes en les cotitzacions Seguretat Social que ingressen les empreses.

Quins treballadors se’n poden beneficiar?

Tots els treballadors en situació d’alta del Règim General de la Seguretat Social tenen dret a formar-se a través d’aquest sistema sempre que l’empresa compleixi els requisits necessaris i s’hagi produït un acord entre l’empresa i els treballadors al respecte. Els treballadors donats d’alta el Règim Especial d’Autònoms no poden acollir-se a aquesta bonificació.

Com puc bonificar-me?

Rescat Formació ens ocupem de tota la gestió per tal que l’empresa pugui gaudir de la bonificació de les formacions sense cap esforç. Únicament cal trobar-se al corrent de pagaments amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social i si és el cas que la RLT (Representants Legals dels Treballadors) autoritzi les formacions.

Quins cursos són bonificables?

Rescat Formació disposa d’un ampli catàleg de formacions bonificables, però si entre les nostres activitats no trobes la que s’adapta a les vostres necessitats podem realitzar una activitat completament a mida. Consulta les nostres formacions bonificades

Formacions bonificades