Primers Auxilis

Svb + dea

Objectius

  • Conèixer la magnitud i la incidència de l’aturada càrdia respiratòria
  • Conèixer les característiques dels DEA (desfibril•ladors externs automàtics) i el seu maneig
  • Entendre l’algoritme del PAS (Protegir, Avisar, Socórrer)
  • Saber realitzar l’algoritme de SVB (Suport Vital Bàsic)+DEA
  • Aplicar correctament les tècniques de PLS, OVACE i RCP

Descripció

Aquest curs permetrà obtenir els coneixements necessaris per realitzar un ús correcte del DEA així com el  maneig de situacions d’emergència. El curs està acreditat per l’European Ressuscitation Council i atorga a l’alumne la titulació necessària per a l’ús del DEA així com el registre com a persona acreditada a l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya

Dirigit a

Informació pràctica Modalitat
Semipresencial

Online
Bonificat
No
Durada
6h presencials i 2h online
Preu
70eur per alumne